Serwis Polskich Inicjatyw Poradniczych

Historia partnerstwa

Historia naszego partnerstwa sięga 2014 r.  kiedy to Edyta Salnikow reprezentując Fundację Generator Inspiracji (dziś Fundację Przestrzeń Lokalną) zaprosiła na spotkanie operatorów programu „Działaj Lokalnie” celem napisania wspólnego wniosku na małe inicjatywy. W efekcie Fundacja Fundusz Lokalny SMK oraz LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” wraz z innymi partnerami, realizowała projekt w ramach FIO Priorytet 1 pn. „Akademia Aktywnych Obywatelki-Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” na kwotę 1 798 000,00 zł. Podejmując współpracę realizacji przedsięwzięcia, chciano zachęcić mieszkańców województwa podkarpackiego do aktywności na rzecz swojego środowiska lokalnego.  

W ramach projektu dofinansowano 300 inicjatyw, będących odpowiedzią na potrzeby i problemy mieszkańców, które zostały zrealizowane przez różnorodne inicjatywy. Chcąc kontynuować działania zainicjowane wcześniejszymi projektami w 2017r.  do grona organizacji dołączyła LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”. Razem zrealizowano projekt w ramach FIO Priorytet 1 pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” na kwotę 656 500,00 zł. Głównym celem realizacji zadania był wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji oddolnych inicjatyw poprzez udzielenie tym podmiotom wsparcia konsultingowego, szkoleniowego, doradczego i finansowego. Podczas tych działań wsparciem objęto 288 liderów i animatorów, którzy poprzez samodzielną realizacje inicjatyw  zwiększyli swoje zaangażowanie  na rzecz społeczności w których żyją na co dzień. W ramach wsparcia 103 podmioty tj. patroni grup nieformalnych i młode organizacje otrzymało wsparcie w wysokości 450 000,00 zł. Kolejny dwuletni projekt  realizowany w ramach Priorytetu 1  pn.”Podkarpackie  Inicjatywy Lokalne 2018-2019” realizowano już w cztery organizacje do grona których  dołączyła Fundacja Przestrzeń Lokalna. Kwota dofinansowania wyniosła 1 234 500,00 zł. Przez następne lata również realizowano projekt pn. „Podkarpackie  Inicjatywy Lokalne  2020”, który pomimo ograniczeń epidemicznych został zrealizowany, a wsparcie otrzymała  aż 294 organizacje. Obecnie realizowany  jest trzyletni projekt „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”.  
Wspólnym celem organizacji jest pozyskiwanie środków finansowych na realizację grantów skierowanych do społeczności lokalnych. Partnerstwo wspólnie pozyskuje środki z Narodowego Instytutu Wolności. Realizacja programu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne w latach 2014-2022  przyczyniła się do zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych  w życie publiczne poprzez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz  wzmocnienie  instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. Dobra współpraca organizacji oraz wspólne cele  doprowadziły do podpisania kolejnej umowy  z Narodowym Instytutem Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023 na realizację  projektu „Polskie Inicjatywy Poradnicze”.  Organizację  stoją więc przed nowym wyzwaniem zrealizowania ogólnopolskiego konkursu dla organizacji poradnictwa w Polsce, którego odbiorcami będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.  W ramach realizowanego projektu zostanie ogłoszony konkurs  na kwotę 308 000,00 zł z którego skorzysta  ok. 20 organizacji.
Tags
Image
Image
Image
Image
Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności
Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności -
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju
Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033
Logo Nowe FIO