Serwis Polskich Inicjatyw Poradniczych

Wyniki oceny formalnej PIP

W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach projektu „Polskie Inicjatywy Poradnicze" informujemy, że zakończona została ocena formalna.
Ostateczna lista (do pobrania poniżej) zawiera informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „przyjęty”), warunkowo przeszły ocenę formalną (z adnotacją „do uzupełnienia"), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „odrzucony”).
Wnioski, które otrzymały status „przyjęty” skierowane zostały do oceny merytorycznej.


Wnioski, które otrzymały status „do uzupełnienia” skierowane będą warunkowo do oceny merytorycznej. Warunkiem podpisania umowy będzie usunięcie oczywistych omyłek i braków.


Wnioski, które otrzymały status „odrzucony” zawierają także informację o powodach odrzucenia. Informacja o błędach i zakresie uzupełnień będzie przesyłana do wnioskodawców po ocenie merytorycznej.

Lista wniosków po ocenie formalnej. 

 

 

Tags
Image
Image
Image
Image
Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności
Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności -
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju
Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033
Logo Nowe FIO